Hvorfor bliver jeg så ofte spurgt til mine baggrundsoplysninger?

Hvorfor bliver jeg så ofte spurgt til mine baggrundsoplysninger?

I undersøgelserne vil du typisk blive spurgt til din alder, køn, region og muligvis din indkomst. Dette hjælper med identifikation, således at vi ved at det er den samme person som besvarer undersøgelserne som er registreret som medlem. Desuden bruger vi også dine baggrundsinformationer til at udvælge hvilke undersøgelser du skal inviteres til.