Om markedsundersøgelser

Om markedsundersøgelser

Hvad bruges dine svar til?

 
 

Markedsanalyse hjælper virksomheder med at teste hvordan et nyt produkt, koncept eller reklamemateriale (f.eks. TV reklamer eller plakater) bliver set og evalueret af befolkningen.

Et andet mål ved at lave markedsanalyser er tidligt at spotte trends, som kommer til udtryk i meninger, ønsker og holdninger. Virksomheder bruger denne information til at vurdere muligheder og risici for succes.

Din mening ligger til grundlag for beslutninger omkring nye produkter og strategier.